موضوعات = قرآن و معارف قرآنی
تعداد مقالات: 7
1. تحلیل و نقد بنیان‌های اندیشه نواعتزالی در نظریه تفسیری امین خولی

دوره 11، شماره 43، زمستان 1399، صفحه 7-38

10.22054/rjqk.2021.56569.2193

فریده پیشوایی؛ سید محمود طیب حسینی؛ محمد (خداخواست) عرب صالحی؛ فاطمه قنبری


2. کارکردهای شناختی تربیت دینی در هستی

دوره 11، شماره 43، زمستان 1399، صفحه 39-64

10.22054/rjqk.2021.57462.2215

هاشم اندیشه؛ احمد عابدی؛ حسین شریف عسگری


3. بررسی تطبیقی کارآمدی تفاسیر اجتهادی جامع و روایی محض مطالعه موردی آیه 159 سوره بقره

دوره 11، شماره 43، زمستان 1399، صفحه 65-90

10.22054/rjqk.2021.56865.2204

معصومه امامی؛ کیوان احسانی؛ ابراهیم ابراهیمی


5. تحلیل معنایی «قریب» در قرآن با رویکرد با هم‌آیی جانشینی صفات الهی

دوره 11، شماره 43، زمستان 1399، صفحه 119-148

10.22054/rjqk.2021.24052.2186

فاطمه قربانی لاکتراشانی؛ زینب السادات حسینی


7. سازوکار نگرش الهی در تحقق شادی و سلامت معنوی از دیدگاه قرآن با تاکید بر آیه فضل و رحمت الهی (یونس/58)

دوره 11، شماره 43، زمستان 1399، صفحه 175-199

10.22054/rjqk.2021.57026.2203

سیدضیاء الدین علیانسب؛ سیدمرتضی علیانسب؛ سیدمجید نبوی